Upgrades Post-viral-Biomics

Vitaminen & Mineralen

Vitaminen en mineralen zijn essentiële micronutriënten voor een optimale werking van ons lichaam. Uit onze voeding nemen we deze stoffen op, via chemische reacties tijdens de vertering zullen deze omgezet worden naar hun actieve vorm en worden ze verder getransporteerd naar waar in het lichaam ze nodig zijn. Wegens afwijkingen van het genoom of het microbioom kan dit proces ongewild gewijzigd worden en krijg je een tekort. Via deze upgrade krijg je inzicht op deze processen optimale functioneren.

Darm microbiota-afgeleide metabolieten zijn stoffen die door de bacteriën in je darmen worden geproduceerd. Deze bacteriën breken voedsel af dat je hebt gegeten en tijdens dit proces maken ze verschillende chemische stoffen aan. Deze stoffen, oftewel metabolieten (zoals creatine, Omega-3 of tryptofaan), kunnen invloed hebben op je gezondheid door bijvoorbeeld je immuunsysteem te versterken, je stofwisseling te beïnvloeden of je hersenfunctie te ondersteunen. Met andere woorden, het zijn nuttige bijproducten van de activiteit van de bacteriën in je darmen.

Darmgezondheid verwijst naar de algehele staat van je darmen en hun vermogen om voedsel te verteren, voedingsstoffen op te nemen en afvalstoffen te verwijderen. Een goede darmgezondheid is essentieel voor je algehele welzijn. Binnen deze upgrade kijken we dieper in op bepaalde aspecten hiervan.

·        Zo is een goede darmtransit van belang voor een optimale vertering

·        We kijken naar de werking van enzymen die suikers afbreekt

·        We gaan na of je een non-secretor darmmicrobioom hebt

We controleren jouw mondmicrobioom

Methylering is een belangrijk biochemisch proces in het lichaam dat nodig is voor verschillende essentiële functies. Het omvat het toevoegen van een methylgroep (-CH3) aan bepaalde moleculen, zoals DNA, eiwitten en neurotransmitters. Wij kijken naar het effect van het microbioom, vanuit de voeding en vanuit het genoom om een optimale methylering na te streven.

Mitochondriale vitaliteit verwijst naar de gezondheid en efficiëntie van de mitochondriën, de energieproducerende organellen in onze cellen. We gaan verschillende belangrijke processen van het microbioom na, die van cruciaal belang zijn bij een optimale mitochondrale vitaliteit.

Blessurevoorbestemdheid vanuit de genen verwijst naar hoe genetische aanleg onze vatbaarheid voor blessures beïnvloedt. In deze upgrade kijken we naar botmineraaldichtheid, algmeen risico op weefselblessures en risico op specifieke blessures. Naast genetische aanleg zijn training, biomechanica, voeding en levensstijl ook belangrijk. Inzicht in genetische risicofactoren kan helpen bij het nemen van preventieve maatregelen en het optimaliseren van trainingsprogramma’s om blessures te voorkomen.

De performance driehoek verwijst naar drie belangrijke aspecten van fysieke prestaties: snelheid, kracht en uithoudingsvermogen. Genetische variaties kunnen ons verschillende eigenschappen geven, zoals spierkracht, snelheid en het vermogen om uithoudingsvermogen op te bouwen. Het darmmicrobioom kan invloed hebben op aspecten zoals energiemetabolisme, ontstekingsniveaus, en absorptie van voedingsstoffen, wat allemaal van cruciaal belang is voor prestaties. Beide inzichten zijn belangrijk om het volledige potentieel te benutten.

Progressieve trainingsbelasting verwijst naar het geleidelijk verhogen van de intensiteit, duur of frequentie van je training om je lichaam sterker en fitter te maken. Het darmmicrobioom kan een rol spelen bij het reguleren van ontstekingen en het immuunsysteem, wat van invloed kan zijn op hoe je lichaam reageert op training en herstel van inspanning. Genetische aanleg kan ook van invloed zijn op hoe je lichaam reageert op verschillende soorten training, zoals kracht-, snelheids- en uithoudingstrainingen. Bijvoorbeeld, sommige mensen hebben genen die hen van nature sterker maken, terwijl anderen genetische varianten hebben die hen meer geschikt maken voor duurtraining. Het begrijpen van de invloed van je darmen en genen op je respons op training kan je helpen om je trainingsprogramma aan te passen en blessures te verminderen.

Genetische aanleg speelt een rol bij het bepalen van hoe gemakkelijk we spiermassa kunnen opbouwen en behouden, en het AMPD1-gen is een voorbeeld van een gen dat betrokken is bij dit proces. Het begrijpen van onze genetische aanleg kan ons helpen bij het aanpassen van onze trainings- en voedingsstrategieën om onze fitnessdoelen te bereiken.

Recovery-efficiëntie verwijst naar hoe goed ons lichaam herstelt na verschillende soorten inspanningen, zoals krachttraining, sprinten en duurtraining. Het darmmicrobioom, dat bestaat uit miljoenen bacteriën in onze darmen, produceert metabolieten die een rol spelen bij dit herstelproces. Sommige bacteriën in het darmmicrobioom produceren bijvoorbeeld korte-keten-vetzuren, zoals boterzuur, die ontstekingen verminderen en spierherstel bevorderen. Andere metabolieten kunnen dan weer de energievoorziening tijdens langdurige inspanningen ondersteunen en helpen bij het verminderen van oxidatieve stress. Een gezond darmmicrobioom kan bijdragen aan een efficiënter herstelproces en een verbeterd prestatievermogen.

Aerobe trainbaarheid verwijst naar het vermogen van het lichaam om efficiënter zuurstof te gebruiken tijdens langdurige inspanningen, zoals duurtraining. Vetverbranding is een belangrijk onderdeel van aerobe activiteit, waarbij het lichaam vet als brandstof gebruikt. Time-released decision-making verwijst naar het vermogen om strategische beslissingen te nemen tijdens langdurige inspanningen, zoals het handhaven van een consistent tempo. Het darmmicrobioom en zijn metabolieten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van aerobe trainbaarheid, vetverbranding en time-released decision-making tijdens het sporten. Een gezond darmmicrobioom kan bijdragen aan betere prestaties en een verbeterd algeheel sportief vermogen.

Het darmmicrobioom speelt een belangrijke rol in sportvoeding, vooral als het gaat om de brandstofvoorziening en het handhaven van een goede hydratatie en elektrolytenbalans tijdens het sporten. Zo kunnen bepaalde bacteriën in het darmmicrobioom koolhydraten fermenteren tot korte keten-vetzuren en andere metabolieten die energie leveren tijdens het sporten. Andere bacteriën kunnen dan in het darmmicrobioom metabolieten produceren die de darmwand helpen water vast te houden en de absorptie van elektrolyten te verbeteren.

De gut-brain as is een bi-directioneel communicatiesysteem tussen de darmen en de hersenen. Het darmmicrobioom communiceert met de hersenen via verschillende routes, waaronder zenuwsignalen, hormonen en immuunstoffen.Deze communicatie beïnvloedt diverse aspecten van onze gezondheid, waaronder stemming, cognitie en emoties. Een optimaal darmmicrobioom stimuleert een gezonde gut-brain communicatie. 

Het genoom speelt een rol in het bepalen of iemand een ochtendmens, een avondmens of een gemengd type is. Dit wordt vaak bepaald door genetische aanleg en het vermogen van het lichaam om het circadiaans ritme te reguleren, wat het natuurlijke slaap-waakpatroon van een persoon beïnvloedt. Leer meer over jouw circadiaans ritme en hoe het microbioom hierin betrokken is!

Het genoom kan invloed hebben op iemands persoonlijkheidstype, zoals het onderscheid tussen een “worrier” (zorgelijk persoon) en een “warrior” (strijdlustig persoon). Deze persoonlijkheidstypes worden vaak bepaald door genetische aanleg en de manier waarop iemand reageert op stressvolle situaties. 

Adrenale weerbaarheid verwijst naar het vermogen van het lichaam om te reageren op stress en de balans te bewaren in de productie van cortisol, het stresshormoon dat wordt geproduceerd door de bijnieren. Het vermogen van het lichaam om weerstand te bieden aan chronische stress en de negatieve effecten ervan op de gezondheid te verminderen kan beïnvloedt worden door zowel afwijkingen in het microbioom alsook het genoom. 

De metabole snelheid, oftewel hoe snel je lichaam calorieën verbrandt voor energie, wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder het darmmicrobioom. Het darmmicrobioom heeft namelijk een invloed op de insulinegevoeligheid, het metabolisme van de macronutriënten en dus kortom op een evenwichtige stoffwisseling.

Gewichtsbeheersing wordt beïnvloed door hoe ons lichaam communiceert met het darmmicrobioom, de verzameling micro-organismen in onze darmen, en de impact van deze communicatie op onze calorie-inname. Het darmmicrobioom en zijn metabolieten spelen een belangrijke rol bij verschillende diëten vanwege hun invloed op de spijsvertering, stofwisseling en gezondheid. Leer hier welk dieet bij jouw microbioom aansluit!

Het microbioom heeft zoals nu wel duidelijk is invloedt op heel wat processen in ons lichaam, zo kan het invloed hebben op levensduur en veroudering. Hierbij kijken we naar KLotho-levels, telomeren, cellulaire weerbaarheid en zoveel meer facturen. Leer hier hou jouw microbioom  een belangrijke rol spelen in veroudering en levensduur door het reguleren van verschillende processen zoals ontsteking, oxidatieve stress, energiemetabolisme en celoverleving.

De microbiële samenstelling in de darmen heeft een impact op de huidgezondheid, wat wordt aangeduid als de gut-skin as. De gut-skin as, ofwel de relatie tussen de darmen en de huid, kan van invloed zijn op het verouderingsproces, rimpelvorming en de reactie op muggenbeten. Belangrijke markers/metabolieten die hierbij betrokken zijn, zijn onder andere korteketenvetzuren en cytokines zoals interleukine-10. Wil je ook deze laten onderzoeken? Kies dan voor deze upgrade