Ontdek je innerlijke selfie met multiomics profilering

Wat als we nu eens focussen op het voorkomen van ziekten in plaats van het behandelen nadat het kwaad al geschied is? Preventieve zorg leidt tot kostenbesparingen voor de maatschappij, draagt bij aan een algehele verbetering van de volksgezondheid en bevordert daarmee de kwaliteit van leven. Aan de basis van deze aanpak ligt het bekijken op niveau van het individu in plaats van een ‘one-size-fits-all’ benadering te hanteren. Dankzij snelle vooruitgang in de levenswetenschappen, met name op het gebied van multiomics, is gepersonaliseerde gezondheidszorg nu mogelijk.

Het persoonlijke en het grotere geheel

Met ‘My Inner Selfie’ maken we gebruik van deze multiomics ontwikkelingen. Hierbij kijken we naar interacties tussen meerdere niveaus van biologie: microbioom, metaboloom en genoom. Dit maakt een diepe fenotypering mogelijk, waardoor we uw gezondheid nauwkeuriger kunnen beoordelen en optimaliseren. We houden daarbij rekening met uw unieke genetica, microbioom, genexpressie, omgeving en leefstijlfactoren.

De kracht van crosstalk
Hoewel individuele omics-gegevens voor slechts één type biologie grotendeels correlatief van aard zijn, biedt het combineren van meerdere omics functionele informatie. Hierdoor kunnen we een nauwkeurige subtypering maken en kijken naar interacties tussen gastheer-microbe en gastheer-omgeving.
De synergie van data en biologie

Met onze unieke combinatie van datawetenschap en biologische expertise maken we datagestuurde ontwikkeling van therapieën mogelijk. We ontcijferen duizenden afzonderlijke chemische signalen van genetische en niet-genetische factoren om biologische routes te onthullen. Deze benadering werpt licht op complexe biologische systemen en legt verbanden die buiten het bereik van individuele omics-analyses vallen. Het biedt een gedetailleerde weergave van het fenotype, met een focus op fenotypische flexibiliteit binnen een nutrigenomisch kader. “Mijn Inner Selfie” staat als een krachtig instrument in de gezondheidszorg, met als doel nauwkeuriger injury risk management en premature veroudering. Dit wordt bereikt door de uniekheid van elk individu te erkennen, in tegenstelling tot conventionele one-size-fits-all en reactieve methodologieën.

Jouw unieke metabole route in kaart gebracht: ‚My Inner Selfie’
Hoe werkt het?

We analyseren uw speeksel, stoelgang, zweet en urine. We focussen niet op één aspect, maar kijken naar alle dynamische interacties.

 • Jouw potentieel en genetische samenstelling
  Uw genetische samenstelling is een factor in het bepalen
  van uw potentieel. Het is als een blauwdruk die aangeeft welke mogelijkheden u hebt en welke grenzen er zijn.
 • Jouw microbioom en omgevingsfactoren
  De micro-organismen die op en in ons lichaam leven geven een weergave van de omgevingsfactoren waarin u leeft. Deze kleine organismen kunnen ons veel vertellen over de conditie waarin u zich bevindt.
 • Metabolieten en uw ‘metro-route’
  Metabolieten zijn de stofjes die kenmerkend zijn voor uw unieke ‘metro-route’. Ze vormen een situatieschets van uw persoonlijke besturingssysteem. Ze laten zien hoe uw lichaam reageert op bepaalde situaties en hoe het functioneert.
 • Een biochemisch beeld van jouw lichaam
  Door al deze factoren te bestuderen, krijgen we een goed beeld van wat er zich op biochemisch vlak afspeelt in jouw lichaam. Dit helpt ons om beter te begrijpen hoe je lichaam werkt en hoe we het kunnen ondersteunen om optimaal te functioneren.
De relevantie van jouw unieke metabole route

De voeding die we dagelijks consumeren levert ons lichaam bouwstoffen, beschermende stoffen en brandstoffen. Het is daarom van cruciaal belang dat de absorptie, distributie, het metabolisme en de uitscheiding (excretie) van deze stoffen optimaal functioneert. Dit noemen we de ADME van de stofwisseling.

Stofwisseling houdt in dat er in je lichaamscellen processen plaatsvinden waarbij de ene stof wordt omgezet in een andere stof. Om energie uit voedingsstoffen te halen, moeten er in je lichaam een aantal stappen worden doorlopen. Jouw lichaam heeft energie nodig om te functioneren. Je dagelijkse voeding, zoals brood, melk, vlees, groenten en aardappelen, is echter niet direct geschikt om als energie te gebruiken. Je lichaam moet er eerst iets mee doen. Deze voedingsstoffen worden in het maagdarmkanaal verkleind en via het bloed naar de lichaamscellen vervoerd. In de cel worden de voedingsstoffen verder verwerkt.

Waarom een fenotype voor voeding?

Ondanks dat je goed voor je gezondheid zorgt, kan het voorkomen dat de ADME tijdelijk verstoord raakt. Net zoals een metro-route onderbroken kan zijn. Oorzaken kunnen zeer divers zijn en kunnen gerelateerd worden aan stress, griep, medicatie, reizen, … Een goede kennis van jouw fenotype en het volgen van de aanbevelingen helpt om weer terug te veren naar de oorspronkelijke optimale evenwichtstoestand. Dit netwerk van metabole routes kan verschillen van persoon tot persoon.

Scroll to Top